วัคซีนไข้เลือดออก ความก้าวหน้า

วัคซีนไข้เลือดออก ความก้าวหน้า

Dengue-Vaccine_thumb

ติดตามความก้าวหน้า อาจเห็นวัคซีนเร็วสุด คือภายใน1- 2 ปีนี้ ช้าสุดไม่เกิน 5 ปี ราคาน่าจะตกราว 200-1000 บาท ต่อเข็ม
ฉีด 3 เข็ม 0,1,6 เดือน แต่รอข้อมูลในอนาคตชี้ชัดว่าฉีดเข็มเดียวก็อาจเพียงพอหากมีภูมิคุมกันมาบ้างแล้ว
ประสิทธิภาพอยู่ที่ที่ 56-60 %

DOH_NO_MORE_DENGUE_2015

 

สรุปการทดลลองวัคซีนในระยะที่ 3

การศึกษาแรกที่จะกล่าวถึงลงตีพิมพ์วารสารทางการแพทย์ lancet ลงตีพิมพ์ตุลาคม 2014

โดยเป็นการทดลองฉีดวัคซีน ช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม 2011 ใน 5 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ในกลุ่มเด็กอายุ 2-14 ปี จำนวน
10,275 คน

พบว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพโดยรวม 56.5%

จากการศึกษานี้พบว่า

1. ประสิทธิภาพของวัคซีนจะสูงขึ้นในเด็กอายุที่มากกว่ากล่าวคือ

อายุ 12-14 ปี = 74%

อายุ 6-11 ปี = 60%

อายุ 2-5 ปี = 34% ซึ่งถือว่า น้อยเกินไป

อาจเนื่องมาจากตัววัคซีนไข้เลือดออกเองช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานที่มีอยู่ในตัวแล้วให้สูงขึ้นได้ดีกว่าที่จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมา

2 ประสิทธิภาพของวัคซีนได้ผลดีสำหรับ

Dengue virus type 3 และ 4 ได้ผลดีคือที่ 75%

Dengue virus type 1 ได้ผลปานกลางคือที่ 50%

Dengue virus type 2 ได้ผลน้อยคือที่คือเพียง 35% (Dengue virus type 2 พบมากขึ้นในประเทศไทยหลังปี 2000 ซึ่งเป็นปัญหาเพราะว่าเป็นแล้วจะมีอาการรุนแรงและมีอัตราตายสูง)

การศึกษาที่ 2 ลงตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ มกราคม 2015

ในเดือนพฤศจิกายน 2014 ที่ทดลองในกลุ่มเด็กอายุ 9-16 ปี จำนวน 20,869 คน มิถุนายน 2011-มีนาคม 2012

ในกลุ่มประเทศแถบละตินอเมริกา 5 ประเทศคือ บราซิล โคลัมเบีย ฮอนดูรัส เม็กซิโกและเปอร์โตริโก พบว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพโดยรวม 60.8%

จากการศึกษานี้พบว่า

1. ประสิทธิภาพของวัคซีนจะสูงขึ้นในเด็กที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกเดงกี่มาก่อน (serological evidence of previous dengue exposure)

2. ประสิทธิภาพของวัคซีนต่อเชื้อ Dengue virus type ต่างๆได้ผลแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันกับผลการศึกษาในประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย

3. ประสิทธิภาพของวัคซีนในการศึกษาครั้งนี้ต่อ Dengue virus type 2 สูงกว่าครั้งที่แล้วคือ 42.3% ต่อ 35%

4. การฉีดวัคซีนไข้เลือดออกเพียง 1 เข็มก็มีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าฉีดวัคซีน 3 เข็มตามโปรแกรมเช่นกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มประชากรใน การศึกษาครั้งนี้เคยมีการติดเชื้อ Dengue มาก่อน (Dengue seropositivity at baseline) สูงถึง 79% > Priming effect

กล่าวโดยสรุปทั้ง 2 การศึกษา

1.คือใน 2 ปีที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีว่าการทดลลองวัคซีนไข้เลือดออกในคนได้ผลแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนักคือได้ผลโดยรวมประมาณ 50-60% และ มีแนวโน้มว่าจะได้ผลในกรณีคนที่เคยติดเชือครั่้งแรกมาแล้ว

แต่ก็ได้ทิ้งคำถามไว้ว่า ถ้าเราฉีดวัคซีนไข้เลือดออกแล้วไม่ได้มีภูมิต้านทานในระดับสูงที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ครบ 4 type ของ Dengue virus แล้วมาติดเชื้อ Dengue virus type ดังกล่าว ก็จะเป็นสาเหตุทำให้การติดเชื้อไข้เลือดออกต่อมานั้นมีอาการรุนแรงและอันตรายต่อชีวิตได้หรือไม่

2. ประสิทธิภาพของวัคซีนในกลุ่มเด็กโตและผู้ใหญ่มากกว่าเด็กเล็ก โดยเฉพาะในคนที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกเดงกี่มาก่อนจะได้ผลดี แต่ได้ผลน้อยในเด็กเล็ก ดังนั้นวัคซีน

ไข้เลือดออกจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยู่ในภูมิภาคเขตร้อน (tropical regions) ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก (Dengue-endemic areas)

และอาจได้ประโยชน์น้อยในประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกหรือในกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันในการเดินทาง (vaccination for

travellers)

3. ช่วยป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกได้บางส่วนเท่านั้น คือได้ผลสำหรับเชื้อ Dengue virus type 1, 3 และ 4 มากกว่า Dengue virus type 2

ซึ่งพบบ่อยในประเทศไทย มีความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตได้มากกว่า

4.วัคซีนไข้เลือดออกสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ 88.5%, 90.0% คือป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก DHF ตามเกณฑ์การวินิจฉัยขององค์การอนามัยโลก (WHO 1997) คือ มีอาการของโรคร่วมกับมีเกล็ด

เลือดต่ำ (Thrombocytopenia = platelet count 100,000 cell per mm3 or less) และมีการรั่วของพลาสมา (Evidence of plasma leakage)

5.วัคซีนไข้เลือดออกสามารถลดการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ลงได้ 67.2%, 80.3%
ไข้เลือดออก45

6. ต้องติดตามผลระยะยาวต่อไป (Long-term effectiveness) ในการศึกษาระยะที่ 4 (Phase 4 คือ Post-marketing surveillance) คือหลังจากที่วัคซีนไข้เลือดออกผลิตออกมาใช้กันทั่วไปแล้วว่า ภูมิต้านทานโรคจะอยู่ได้นานสักเท่าไรและจะเกิดผลเสียที่เป็นข้อวิตกกังวลดังกล่าวข้างต้นหรือไม่

อ้างอิง
เวปไซด์ไข้เลือดออก https://sites.google.com/…/dengueinfec…/home/vaccine/vaccine
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1411037…
http://www.thelancet.com/…/PIIS0140-6736(14)61060-6/fulltext

ภาพจาก

http://www.gov.ph/2014/07/18/dengue-vaccine-successfully-tested-possibly-ready-for-release-july-2015/
http://english.astroawani.com/malaysia-news/clinical-tests-being-carried-out-dengue-vaccines-11164

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s